top of page

תנאי אירוח

 • האירוח בסוויטות הינו לזוגות בלבד.

 • האירוח ע"ב לינה בלבד, ארוחת בוקר ניתן להוסיף באופן עצמאי.

 • אירוח ילדים ניתן רק בהזמנת המתחם כולו (4 סוויטות). עד ילד אחד בכל סוויטה.

 • לכל סוויטה ישנה פינת ישיבה/מרפסת חיצונית השייכת לה בלבד.

 • אנו מאוד מקפידים על הניקיון, ולכן לא ניתן לבשל בתוך הסוויטות. ישנן שתי פינות בישול חיצוניות לשימוש האורחים.

 • אזור הבריכה משותף לכלל אורחי המתחם, ללא הגבלה והפרדת שעות.

 • חל איסור מוחלט על הבאת אורחים שאינם מתארחים במתחם ללא אישור מפורש מראש מבעלי המתחם.

 • הבאת בעלי חיים למתחם אסורה​.

 • חל איסור מוחלט על עישון בתוך הסוויטות, ניתן לעשן בחוץ. עישון בתוך הסוויטות יגרור קנס בסך 300 ש"ח.

 • אין להשמיע מוסיקה בחצר ובחללים המשותפים (כגון הבריכה), ניתן לשמוע מוסיקה בתוך הסוויטות בעוצמה סבירה.

 • הדלקת מנגל אסורה, אלא אם התקבל אישור מראש על כך.

ביצוע הזמנה, צ'ק אין וצ'ק אווט

 • הזמנה ישירה (טלפונית) מותנית במסירת פרטי כרטיס אשראי (לא דיירקט/אלקטרון) לצורך ביטחון בלבד, אולם במקרה של נזק ו/או גניבה ו/או אי עמידה בתנאי הביטול, ייתכן כי הכרטיס יחויב.

 • לאחר ביצוע ההזמנה הישירה, ובמידה וכל הפרטים שנמסרו תקינים ונכונים, ישלח אישור הזמנה למייל/וואצאפ בהתאם לפרטים שסוכמו, אשר אותו יש לאשר בהודעה חוזרת.

 • צ'ק אין החל מהשעה 15:00 בימים א' עד ו' (כולל) וביום שבת החל מהשעה 16:00.

 • צ'ק אווט עד השעה 11:00 בימים א' עד ו' (כולל) וביום שבת עד השעה 13:00.

 • הגעה מוקדמת/עזיבה מאוחרת תתאפשר רק בתיאום עם בעלי הצימר.

 • התשלום יגבה בסוף האירוח. ניתן לשלם במזומן, ביט, העברה בנקאית, צ'ק מזומן וכרטיס אשראי (תשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלה של 2%). ניתן לשלב בין אמצעי תשלום.

תנאי ביטול

 • ע"פ חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל כל עסקה לרכישת שירותי הארחה ונופש שהתבצעה ב"מכר מרחוק" בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, אך לא פחות מ – 7 ימי עסקים לפני מועד האירוח, זאת תוך חיוב דמי ביטול כחוק. ביטול שלא במסגרת תנאי הביטול עלול לגרור חיוב מלא. בחגי ומועדי ישראל ובחופשות ביה"ס, אפשרות הביטול הינה עד 30 ימים לפני מועד האירוח. למרות האמור לעיל וכמחווה של רצון טוב, היה וההזמנה שבוטלה תתמלא במלואה ע"י מזמין אחר, לא יחויבו דמי ביטול.

וירוס Covid-19 (קורונה)

 • לא יינתן החזר כספי על ביטול הזמנה שבניגוד לתנאי הביטול הנ"ל עקב חשש להדבקות בקורונה/המצאות בבידוד. תחת זאת, אורח שביטל הזמנה מחשש שנדבק בקורונה/נמצא בבידוד, יחויב במלוא עלות ההזמנה ויינתן לו שובר אירוח בערך כספי מלא (רק לצימר אותו הזמין ולא להזמנה כולה - באם ההזמנה כוללת יותר מצימר אחד), זאת לאחר הצגת אישור רפואי המעיד על כך. השובר ניתן למימוש בתוך 3 חודשים.

 • ניתן לבטל את ההזמנה ללא חיוב רק במקרה בו יוטל סגר הכולל הגבלת תנועה/יציאה מהבית.

מבצעים וניוזלטר

 • במידה וישנו מבצע המפורסם באתר או נשלח בניוזלטר, ניתן לממשו פעם אחת בלבד והינו תקף אך ורק לתאריכים הנקובים בו.

 • ניתן להצטרף לניוזלטר דרך לשונית "צרו קשר" ולקבל מבצעים ועדכונים למייל.

 • במידה ונעשתה הזמנה טלפונית ובה ניתן המבצע, יש להציג את השובר בעת הצ'ק אין דרך אתר האינטרנט, דרך המייל, או מודפס.

תנאים והגבלות

מטרת אתר האינטרנט הוא לספק מידע אודות מתחם הצימרים, שירותים, מתקנים ואטרקציות, ומתן מענה לשאלות ופניות.

bottom of page