תנאי ביטול

ע"פ חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל כל עסקה לרכישת שירותי הארחה ונופש שהתבצעה ב"מכר מרחוק" בתוך 14 ימים מיום
ביצוע העסקה אך לא פחות מ – 7 ימי עסקים לפני מועד האירוח, זאת תוך חיוב דמי ביטול כחוק.

ביטול שלא במסגרת תנאי הביטול עלול לגרור חיוב מלא.
בחגי ומועדי ישראל ובחופשות ביה"ס אפשרות הביטול הינה עד 30 ימים לפני מועד האירוח.
למרות האמור לעיל וכמחווה של רצון טוב, היה וההזמנה שבוטלה תתמלא במלואה ע"י מזמין אחר, לא יחויבו כלל דמי ביטול.
וירוס 19-covid(קורונה)
1. לא יינתן החזר כספי על ביטול הזמנה שבניגוד לתנאי הביטול הנ"ל עקב חשש להדבקות בקורונה /המצאות בבידוד. אורח שביטל הזמנה מחשש שנדבק בקורונה/נמצא בבידוד, יחויב במלוא עלות ההזמנה, אך יינתן לו שובר אירוח* בערך כספי מלא. (* רק לצימר אותו הזמין ולא להזמנה כולה - באם ההזמנה כוללת יותר מצימר אחד) זאת לאחר הצגת אישור רפואי המעיד על כך.

השובר ניתן למימוש בתוך 3 חודשים.
2. ניתן לבטל את ההזמנה ללא חיוב דמי ביטול, רק במקרה בו יוטל סגר כללי הכולל הגבלת תנועה/יציאה מהבית.