תנאי ביטול

ע"פ חוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל כל עסקה לרכישת שירותי נסיעה, הארחה, חופש ובילוי שהתבצעה ב"מכר מרחוק" בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, אך לא פחות מ- 7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות וזאת בכפוף לחיוב דמי ביטול בסך 5% מהסכום הכולל, או 100 ש"ח (הנמוך מבניהם).

אם ביטול העסקה נעשה "ברגע האחרון" (פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות), או כעבור יותר מ-14 ימים מיום ביצוע ההזמנה, עשוי המזמין להיות מחוייב במלוא עלות העסקה.

בנוסף לאמור לעיל, הזמנות לחגי ישראל ולחודש אוגוסט ניתן לבטל עד 30 ימים לפני מועד האירוח. 

למרות כל האמור לעיל וכמחווה של רצון טוב, היה וההזמנה שבוטלה שלא במסגרת התנאים המאפשרים זאת תתמלא במלואה ע"י מזמין אחר, לא יחוייבו דמי ביטול.

צרו קשר

טל': 052-3213158

רחוב הנרקיס 29, ראש פינה, ישראל