ע"פ חוק הגנת הצרכן, אפשר לבטל כל עסקה לרכישת שירותי נסיעה, הארחה, חופש ובילוי שהתבצעה ב"מכר מרחוק" בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה אך לא פחות מ- 7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות. אם ביטול העסקה נעשה "ברגע האחרון" (פחות מ-7 ימי עסקים לפני מועד מתן השירות), יחוייב המזמין במלוא עלות העסקה. למרות כל האמור לעיל וכמחווה של רצון טוב, היה וההזמנה שבוטלה תתמלא במלואה ע"י מזמין אחר, לא יחוייבו דמי ביטול.

יצירת קשר
שם
טלפון
מייל
הודעה